60 Ansættelse  - decentraliseret (Odense God) 60.05.20 Afgang Overenskomstansatte (Fredensborg - god) 60.05.20 Afgang Tjenestemænd (Fredensborg - god) 60.05.20 Ansættelse - Danner ansættelsesbrev (Horsens - god) 60.05.20 Ansættelse - Danner ansættelsesbrev (Høje-Taastrup - god) 60.05.20 Ansættelse - Danner ansættelsesbrev (Køge - God) 60.05.20 Ansættelse - Danner ansættelsesbrev (Langeland - god) 60.05.20 Ansættelse - Foretager decentral lønforhandling (Køge - god) 60.05.20 Ansættelse - Håndterer ansøgninger (Langeland - god) 60.05.20 Ansættelse - Inden for forhåndsaftale (Høje-Taastrup - god) 60.05.20 Ansættelse - Indhenter manglende dokumentation (Høje-Taastrup - god) 60.05.20 Ansættelse - Opretter medarbejder i lønsystem (Langeland - god) 60.05.20 Ansættelse - Sikrer tidlig dokumentation (Horsens - god) 60.05.20 Ansættelse - Uden for forhåndsaftale (Høje-Taastrup - god) 60.05.20 Ansøgninger - Administrerer (Næstved - god) 60.05.20 Nyansættelse - Opretter medarbejder i lønsystem (Køge - god) 60.05.20 Rekrutterer elever (Næstved - god) 60.20. 10 Bygningsservice ( Vejen God) 60.30.10 Politisk udvalg - Producerer dagsorden til (Næstved - god) 60.30.10 Møde - Indkalder med SMS-Reminder (Helsingør - god) 60.30.05 Opretter sag - Voksen handicappede (korrekt) 60.30.05 Journalisering - Åbner og scanner post (Næstved - god) 60.30.05 Journalisering - journaliserer dokument (Korrekt) 60.30.05 Arkivering - hovedproces (Korrekt) Domæneoverblik - Administration & Organisering

Other properties
BackwardRelations

New Note


HistoryOfChanges

28-02-2019 20:06:12: Revision 0 created by Rune Reimann Petersen
*****


ApprovalState Development