10.35.10 Voksenlærling - behandler anmodning om udbetaling af tilskud (korrekt) 10.35.10 Jobrotationsydelse - Anmoder om (Korrekt) 10.35.10 Fleksjob - Visiterer til fleksjob (Brønderslev - god) 10.35.10 Fleksjob - Etablerer (korrekt) 10.35.10 Fleksjob - Etablerer (Gentofte - god) 10.35.05 Voksenlærling - behandler ansøgning om tilskud (korrekt) 10.35.05 Virksomhedspraktik for unge under 18 år - Etablerer (Korrekt) 10.35.05 Virksomhedspraktik - Giver tilbud om (Korrekt) 10.35.05 Vejledning eller opkvalificering efter beskæftigelsesloven - Giver (Korrekt) 10.35.05 Tilskud til hjælpemidler ifm tilbud efter beskæftigelsesloven - Behandler ansøgning om (Korrekt) 10.35.05 Tilskud til befordring efter Beskæftigelsesloven - Behandler ansøgning om (Korrekt) 10.35.05 Tillægsydelser efter Beskæftigelsesloven - Udbetaler (Korrekt) 10.35.05 Tilbud efter Beskæftigelsesloven - Giver (Skive - god) 10.35.05 Tilbud efter Beskæftigelsesloven - Giver (Middelfart - god) 10.35.05 Tilbud efter Beskæftigelsesloven - Giver (Korrekt) 10.35.05 Sygeopfølgning - Foretager (korrekt) 10.35.05 Sygeopfølgning - Foretager (Brønderslev - god) 10.35.05 Rådighedsvurdering - Foretager (Korrekt) 10.35.05 Revalidering - Etablerer (Korrekt) 10.35.05 Rekrutteringsservice til virksomheder - Yder (Korrekt) 10.35.05 Rekrutteringsservice til virksomheder - Yder (Esbjerg - god) 10.35.05 Registrerer og vurderer efter jobsamtale (Korrekt) 10.35.05 Opkvalificering af beskæftigede (korrekt) 10.35.05 Opfølgende jobsamtale - Foretager (Skive - god) 10.35.05 Opfølgende jobsamtale - Foretager (Korrekt) 10.35.05 Modtager ledig i Jobcenteret (Korrekt) 10.35.05 Mentorordning efter beskæftigelsesloven - Behandler ansøgning om udbetaling (korrekt) 10.35.05 Mentorordning efter beskæftigelsesloven - Behandler ansøgning om (Korrekt) 10.35.05 Løntilskud - Giver tilbud om ansættelse (Korrekt) 10.35.05 Ledighedsydelse - Statsrefusion (God) 10.35.05 Ledig - Modtager i Jobcenteret (Holbæk - god) 10.35.05 Ledig - Modtager i Jobcenteret (Helsingør - god) 10.35.05 Ledig - Bistår personer med job eller uddannelse match 1-2 (korrekt) 10.35.05 Ledig - Bistår person med job eller uddannelse match 3 (korrekt) 10.35.05 Jobordre - Modtager (Vejle - god) 10.35.05 Jobordre - Modtager (Rebild - god) 10.35.05 Jobordre - Modtager (Korrekt) 10.35.05 Jobordre - Indhenter (Korrekt) 10.35.05 Integration - Statsrefusion på Resultattilskud (god) 10.35.05 Integration - Statsrefusion på Grundtilskud (God) 10.35.05 Integration - Refusion af driftsudgifter - Statsrefusion (god) 10.35.05 Første jobsamtale Match 4-5 - Foretager (Næstved - god) 10.35.05 Første jobsamtale Match 4-5 - Foretager (Esbjerg - god) 10.35.05 Første jobsamtale Match 4-5 - Foretager (Brønderslev - god) 10.35.05 Forsørgelsesydelse - Statsrefusion (God) 10.35.05 Forsikrede ledige - Til- og afmelding af (Holbæk - god) 10.35.05 Foretager jobsamtale (Korrekt) 10.35.05 Forbereder første samtale (Korrekt) 10.35.05 Arbejdsmarkedsområdet  - overblik over processerne (Korrekt) 10.35.05 Arbejdsevnevurdering - Foretager (Korrekt) 10.35.05 Aktiv beskæftigelsesindsats - Bistår ledige og syge med job og udda. 10.35.05 Afholder jobsamtale(Korrekt) 10.10.15 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse -tilrettelægger (Herning - god) 10.10.15 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) - etablerer (Holstebro - god) 10.10.05 Ungdomsuddannelse underretter om hændelser (Korrekt) 10.10.05 Uddannelse til alle - pålægger - Én indgang (Bornholm - god) 10.10.00 Mentor- og støtte/kontaktpersonordninger - Etablerer (korrekt) 10.10.00 Jobcenter og Børn og Familie -  Koordinerer sager mellem (Esbjerg - god) 10.10.00 Børn og Familie til Jobcentret eller Voksen Handicap - Overleverer sager fra (Esbjerg - god) 10.05.15 Jobplan - Statsrefusion (Hillerød God) 02.10.61.05 Behandler ansøgning om udbetaling af tilskud 02.10.61.01 Behandler ansøgning om mentorordning 02.10.61 Behandler ansøgning om mentorordning efter beskæftigelsesloven 02.10.60 Behandler ansøgning om tilskud til befordring efter Beskæftigelsesloven 02.10.58.05 Udbetaler løntilskud - private 02.10.58 Giver tilbud om ansættelse med løntilskud 02.10.57 Giver tilbud om virksomhedspraktik (korrekt) 02.10.56 Giver tilbud om vejledning eller opkvalifcering (korrekt) 02.10.50.15 Udbetaler tilskud og godtgørelse 02.10.50.10 Giver tilbud efter Beskæftigelseslovens kapitel 10-12 02.10.50.05 Reviderer Jobplan 02.10.50.01 Udarbejder jobplan kopi 02.10.50.01 Udarbejder jobplan 02.10.50 Giver tilbud efter Beskæftigelsesloven Domæneoverblik - Arbejdsmarked & Erhverv

Other properties
BackwardRelations

New Note


HistoryOfChanges

28-02-2019 19:40:33: Revision 0 created by Rune Reimann Petersen
*****


ApprovalState Development