25.20.05 Integration - Bistår ledige med job eller uddannelse efter Integrationsloven (Korrek 25.20.05 Danskundervisning - Resultattilskud - Statsrefusion 25.20.05 Danskuddannelse til udlændinge - giver (Korrekt) 10.05.05 Ungdomsuddannelse - Uddannelsesstart - Følger op før (Næstved - god) 10.05.05 Ungdomsuddannelse - Sikre at frafald bliver til omvalg (Herlev - god) 10.05.05 Ungdomsuddannelse - Koordinerer brobygning - Aalborg (god) 10.05.05 Ungdomsuddannelse -  Uddannelsesstart - Følger op ved (Næstved - god) 10.05.05 Uddannelsesvejledning til unge u. fra 18-25 år som ikke har kompetencegivende uddannelse - Giver (korrekt) 10.05.05 Uddannelsesvejledning til unge med særlige behov - Giver (Korrekt) side 2 10.05.05 Uddannelsesvejledning fra 7 klasse til 10 klasse- Giver( korrekt) 10.05.05 Overholdelse af pligt til uddannelse og  beskæftigelse  ( korrekt) 10.05.05 Grundskolen - Tidlig indsats - København - Rådmandsgades skole (god) 10.05.05 Grundskolen - Tidlig indsats - Klostervængets skole, København  (god) 25.05.05 Dagtilbud - Behandler ansøgning dagtilbud til skolebørn (korrekt) 25.05.05 Dagtilbud til førskolebørn - Behandler ansøgning (Holbæk - god) 25.05.05 Dagtilbud til førskolebørn - Behandler ansøgning (Korrekt) 25.05.05 Dagtilbud til førskolebørn - Behandler ansøgning (Roskilde - god) 25.05.05 Dagtilbudsplads til skolebørn - Behandler ansøgning (korrekt) 25.05.05 Institution - Udmelder barn (Korrekt) 25.05.05 Privat børnepasning - Behandler ansøgning om tilskud (Korrekt) 25.05.05 Tilskud til pasning af egne børn - Behandling af ansøgning (Korrekt) 25.05.05 Økonomisk friplads - Behandler ansøgning (Hedensted - god) 25.05.05 Økonomisk friplads - behandler ansøgning (Hillerød praksis) 25.05.05 Økonomisk friplads - Behandler ansøgning (korrekt) 25.05.05 Økonomisk friplads - fornyelse, (Holbæk God) Domæneoverblik - Børn & Læring

Other properties
BackwardRelations

New Note


HistoryOfChanges

28-02-2019 15:52:35: Revision 0 created by Rune Reimann Petersen
*****


ApprovalState Development