05.05.10 Videregiver personoplysninger efter persondataloven (korrekt) 05.05.10 Videregiver personoplysninger  - efter retsikkerhedsloven (korrekt) 05.05.10 Videregiver helbredsoplysninger i forbindelse med behandling af patienter (korrekt) 05.05.10 Videregiver fortrolige oplysninger efter forvaltningslovens §28 (korrekt) 05.05.10 Tvangsindgreb - Underretter part (Korrekt) 05.05.10 Tvangsindgreb - Gennemfører (Korrekt) 05.05.10 Tvangsindgreb - Beslutning om anvendelse (Korrekt) 05.05.10 Statsrefusion - Hjemtagelse af refusion (god) 05.05.10 Statsrefusion - Administration - Opdatering af kontoplan (god) 05.05.10 Statsrefusion - Administration - Intern kontrol og procesvedligehold (god) 05.05.10 Samtykke efter retssikkerhedsloven - indhenter (Korrekt) 05.05.10 Partshøring efter forvaltningsloven - Vurderer pligt til (korrekt) 05.05.10 Partshøring efter forvaltningsloven - foretager (korrekt) 05.05.10 Parters repræsentation - Godkender (Korrekt) 05.05.10 Partens udtaleret - behandler begæring (Korrekt) 05.05.10 Oplyser sag - generisk mønster (god) 05.05.10 Indhenter økonomiske oplysninger i sag dækket af Retssikkerhedsloven (korrekt) 05.05.10 Indhente oplysninger i sag dækket af Retssikkerhedsloven (korrekt) 05.05.10 Indhente oplysninger i ansøgningssager om rent private forhold (korrekt) 05.05.10 Høring - foretager (god) 05.05.10 Henvendelse - Giver vejledning og bistand (Korrekt) 05.05.10 Gør det rigtigt første gang - vejledninger (god) 05.05.10 Gør det rigtigt første gang - vejledning ifm aflevering af ansøgning (god) 05.05.10 Gør det rigtigt første gang - automatisk validering (god) 05.05.10 Aktindsigt i miljøoplysninger - Anmoder om (korrekt) 05.05.10 Aktindsigt - Behandler offentlighedens begæring (Korrekt) 05.05.10 Aktindsigt - Behandler begæring fra part (Korrekt) 05.05.10 Afgørelse efter forvaltningsloven  - træffer (korrekt) 00.01.10.05 Meddeler afgørelse mundtligt 00.01.05 Foretager partshøring efter forvaltningsloven (korrekt) Domæneoverblik - Tværgående & Generisk

Other properties
BackwardRelations

New Note


HistoryOfChanges

01-03-2019 07:41:34: Revision 0 created by Rune Reimann Petersen
*****


ApprovalState Development