Beskrivelse
Show/Hide
Disclaimer

- Arbejdsgangsbanken tilhører KL.

- Arbejdsgangsbanken er ikke blevet opdateret siden 2010, og KL kan derfor ikke garantere for, at processerne er lovmedholdelige.

- Processerne er organiseret efter overordnede kommunale arbejdsområder.

- Det er kun hovedprocesser som er listet. Hovedprocesser kan indeholde flere subprocesser. Subprocesser kan tilgås via hovedprocessen.
81.30.01 Fleksrefusion - Administration (Køge - god) 81.30.01 Barselsmappe - Gennemgår (Høje-Taastrup - praksis) 81.30.01 Barselsliste - Opdaterer  (Høje Taastrup - praksis) 81.28.00 Sygedagpengerefusion DP202 - Indhenter (Høje-Taastrup - god) 81.28.00 Sygedagpengerefusion DP202 - Indhenter (Guldborgsund - god) 81.28.00 Sygedagpengerefusion DP202 - Håndterer afslag (Guldborgsund - god) 81.28.00 Sygedagpengerefusion DP201 - Anmoder om (Langeland - god) 81.28.00 Sygedagpengerefusion DP201 - Anmoder om (Høje-Taastrup - god) 81.28.00 Sygedagpengerefusion DP201 - Anmoder om  (Guldborgsund - god) 81.28.00 Sygedagpengerefusion DP201 - Anmelder (Langeland - god) 81.28.00 Sygedagpenge DP201 - Anmelder (Høje-Taastrup - god) 81.28.00 Sygedagpenge DP201 - Anmelder (Guldborgsund - god) 81.15.00 Vederlag - Ordninger etableret i hht. Lov om social service (Horsens - god) 81.15.00 Lønændring (Guldborgsund - god) 81.15.00 Lønændring - Uden for forhåndsaftale (Høje-Taastrup - god) 81.15.00 Lønændring - Organisatorisk enhed anmoder om (Guldborgsund - god) 81.15.00 Lønændring - Modtager anmodning og indberetter (Guldborgsund - god) 81.15.00 Lønændring - Inden for forhåndsaftale (Rødovre - god) 81.15.00 Lønændring - Inden for forhåndsaftale (Høje-Taastrup - god) 81.15.00 Lønændring - Á conto udbetaling (Rødovre - god) 81.15.00 Lønsag - uden for forhåndsaftale oprettes (Høje-Taastrup - god) 81.15.00 Lønoplæg - indhenter godkendelse hos TR-organisation (Langeland - god) 81.15.00 Lønoplæg - indhenter godkendelse hos TR-organisation (Køge - god) 81.15.00 Lønoplæg - Indhenter godkendelse hos TR-organisation (Høje-Taastrup - god) 81.15.00 Lønkørsel - Kontrollerer efter (Guldborgsund - god) 81.03.00 Rekrutterer elever (Næstved - god) 81.03.00 Nyansættelse - Opretter medarbejder i lønsystem (Køge - god) 81.03.00 Ansøgninger - Administrerer (Næstved - god) 81.03.00 Ansættelse - Uden for forhåndsaftale (Høje-Taastrup - god) 81.03.00 Ansættelse - Sikrer tidlig dokumentation (Horsens - god) 81.03.00 Ansættelse - Opretter medarbejder i lønsystem (Langeland - god) 81.03.00 Ansættelse - Indhenter manglende dokumentation (Høje-Taastrup - god) 81.03.00 Ansættelse - Inden for forhåndsaftale (Høje-Taastrup - god) 81.03.00 Ansættelse - Håndterer ansøgninger (Langeland - god) 81.03.00 Ansættelse - Foretager decentral lønforhandling (Køge - god) 81.03.00 Ansættelse - Danner ansættelsesbrev (Langeland - god) 81.03.00 Ansættelse - Danner ansættelsesbrev (Køge - God) 81.03.00 Ansættelse - Danner ansættelsesbrev (Høje-Taastrup - god) 81.03.00 Ansættelse - Danner ansættelsesbrev (Horsens - god) 81.03.00 Ansættelse  - decentraliseret (Odense God) 81.03.00 Afgang Tjenestemænd (Fredensborg - god) 81.03.00 Afgang Overenskomstansatte (Fredensborg - god) Ø36 Statsrefusion - Hjemtagelse af refusion (god) Ø36 Statsrefusion - Administration - Opdatering af kontoplan (god) Ø36 Statsrefusion - Administration - Intern kontrol og procesvedligehold (god) Tværgående  Møde - Indkalder med SMS-Reminder (Helsingør - god) 85.02.02 Politisk udvalg - Producerer dagsorden til (Næstved - god) 82.07.00 Bygningsservice ( Vejen God)
Domæneoverblik - Administration & Organisering