Beskrivelse
Show/Hide
Disclaimer

- Arbejdsgangsbanken tilhører KL.

- Arbejdsgangsbanken er ikke blevet opdateret siden 2010, og KL kan derfor ikke garantere for, at processerne er lovmedholdelige.

- Processerne er organiseret efter overordnede kommunale arbejdsområder.

- Det er kun hovedprocesser som er listet. Hovedprocesser kan indeholde flere subprocesser. Subprocesser kan tilgås via hovedprocessen.
32.24.12 Ledighedsydelse - Statsrefusion (God) 32.24.04 Rådighedsvurdering - Foretager (Korrekt) 32.00.00 Integration - Statsrefusion på Resultattilskud (god) 32.00.00 Integration - Statsrefusion på Grundtilskud (God) 32.00.00 Integration - Refusion af driftsudgifter - Statsrefusion (god) 32.00.00 Forsørgelsesydelse - Statsrefusion (God) 17.27.20 Ungdomsuddannelse underretter om hændelser (Korrekt) 17.27.10 Mentor- og støtte/kontaktpersonordninger - Etablerer (korrekt) 15.27.12 Revalidering - Etablerer (Korrekt) 15.21.30 Voksenlærling - behandler ansøgning om tilskud (korrekt) 15.21.30 Voksenlærling - behandler anmodning om udbetaling af tilskud (korrekt) 15.21.05 Opkvalificering af beskæftigede (korrekt) 15.21.05 Jobrotationsydelse - Anmoder om (Korrekt) 15.21.01 Tilbud efter Beskæftigelsesloven - Giver (Skive - god) 15.21.01 Tilbud efter Beskæftigelsesloven - Giver (Middelfart - god) 15.21.01 Tilbud efter Beskæftigelsesloven - Giver (Korrekt) 15.21.01 Rekrutteringsservice til virksomheder - Yder (Korrekt) 15.21.01 Rekrutteringsservice til virksomheder - Yder (Esbjerg - god) 15.21.01 Jobordre - Modtager (Vejle - god) 15.21.01 Jobordre - Modtager (Rebild - god) 15.21.01 Jobordre - Modtager (Korrekt) 15.21.01 Jobordre - Indhenter (Korrekt) 15.20.38 Tilskud til befordring efter Beskæftigelsesloven - Behandler ansøgning om (Korrekt) 15.20.38 Behandler ansøgning om tilskud til befordring efter Beskæftigelsesloven 15.20.36 Udbetaler tilskud og godtgørelse 15.20.36 Tillægsydelser efter Beskæftigelsesloven - Udbetaler (Korrekt) 15.20.36 Mentorordning efter beskæftigelsesloven - Behandler ansøgning om udbetaling (korrekt) 15.20.36 Mentorordning efter beskæftigelsesloven - Behandler ansøgning om (Korrekt) 15.20.36 Behandler ansøgning om udbetaling af tilskud 15.20.36 Behandler ansøgning om mentorordning efter beskæftigelsesloven 15.20.36 Behandler ansøgning om mentorordning 15.20.34 Tilskud til hjælpemidler ifm tilbud efter beskæftigelsesloven - Behandler ansøgning om (Korrekt) 15.20.24 Fleksjob - Visiterer til fleksjob (Brønderslev - god) 15.20.24 Fleksjob - Etablerer (korrekt) 15.20.24 Fleksjob - Etablerer (Gentofte - god) 15.20.20 Uddannelse til alle - pålægger - Én indgang (Bornholm - god) 15.20.20 Sygeopfølgning - Foretager (korrekt) 15.20.20 Sygeopfølgning - Foretager (Brønderslev - god) 15.20.20 Registrerer og vurderer efter jobsamtale (Korrekt) 15.20.20 Opfølgende jobsamtale - Foretager (Skive - god) 15.20.20 Opfølgende jobsamtale - Foretager (Korrekt) 15.20.20 Modtager ledig i Jobcenteret (Korrekt) 15.20.20 Ledig - Modtager i Jobcenteret (Holbæk - god) 15.20.20 Ledig - Modtager i Jobcenteret (Helsingør - god) 15.20.20 Ledig - Bistår personer med job eller uddannelse match 1-2 (korrekt) 15.20.20 Ledig - Bistår person med job eller uddannelse match 3 (korrekt) 15.20.20 Første jobsamtale Match 4-5 - Foretager (Næstved - god) 15.20.20 Første jobsamtale Match 4-5 - Foretager (Esbjerg - god) 15.20.20 Første jobsamtale Match 4-5 - Foretager (Brønderslev - god) 15.20.20 Forsikrede ledige - Til- og afmelding af (Holbæk - god) 15.20.20 Foretager jobsamtale (Korrekt) 15.20.20 Forbereder første samtale (Korrekt) 15.20.20 Aktiv beskæftigelsesindsats - Bistår ledige og syge med job og udda. 15.20.20 Afholder jobsamtale(Korrekt) 15.20.05 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse -tilrettelægger (Herning - god) 15.20.04 Virksomhedspraktik for unge under 18 år - Etablerer (Korrekt) 15.20.04 Virksomhedspraktik - Giver tilbud om (Korrekt) 15.20.04 Giver tilbud om virksomhedspraktik (korrekt) 15.20.03 Udbetaler løntilskud - private 15.20.03 Løntilskud - Giver tilbud om ansættelse (Korrekt) 15.20.03 Giver tilbud om ansættelse med løntilskud 15.20.02 Vejledning eller opkvalificering efter beskæftigelsesloven - Giver (Korrekt) 15.20.01 Udarbejder jobplan 15.20.01 Reviderer Jobplan 15.20.01 Jobplan - Statsrefusion (Hillerød God) 15.20.01 Giver tilbud efter Beskæftigelseslovens kapitel 10-12 15.20.01 Giver tilbud efter Beskæftigelsesloven 15.20.00 Jobcenter og Børn og Familie -  Koordinerer sager mellem (Esbjerg - god) 15.20.00 Giver tilbud om vejledning eller opkvalifcering (korrekt) 15.20.00 Børn og Familie til Jobcentret eller Voksen Handicap - Overleverer sager fra (Esbjerg - god) 15.17.09 Arbejdsevnevurdering - Foretager (Korrekt) 15.08.00 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) - etablerer (Holstebro - god) 15.00.00 Arbejdsmarkedsområdet  - overblik over processerne (Korrekt)
Domæneoverblik - Arbejdsmarked & Erhverv