Beskrivelse
Show/Hide
Disclaimer

- Arbejdsgangsbanken tilhører KL.

- Arbejdsgangsbanken er ikke blevet opdateret siden 2010, og KL kan derfor ikke garantere for, at processerne er lovmedholdelige.

- Processerne er organiseret efter overordnede kommunale arbejdsområder.

- Det er kun hovedprocesser som er listet. Hovedprocesser kan indeholde flere subprocesser. Subprocesser kan tilgås via hovedprocessen.
54.15.00 Danskundervisning - Resultattilskud - Statsrefusion 54.15.00 Danskuddannelse til udlændinge - giver (Korrekt) 27.27.15 Ungdomsuddannelse - Uddannelsesstart - Følger op før (Næstved - god) 27.27.15 Ungdomsuddannelse - Sikre at frafald bliver til omvalg (Herlev - god) 27.27.15 Ungdomsuddannelse -  Uddannelsesstart - Følger op ved (Næstved - god) 27.12.06 Grundskolen - Tidlig indsats - København - Rådmandsgades skole (god) 27.12.06 Grundskolen - Tidlig indsats - Klostervængets skole, København  (god) 17.27.25 Ungdomsuddannelse - Koordinerer brobygning - Aalborg (god) 17.27.14 Overholdelse af pligt til uddannelse og  beskæftigelse  ( korrekt) 17.27.12 Uddannelsesvejledning til unge u. fra 18-25 år som ikke har kompetencegivende uddannelse - Giver (korrekt) 17.27.12 Uddannelsesvejledning til unge med særlige behov - Giver (Korrekt) side 2 17.27.12 Uddannelsesvejledning fra 7 klasse til 10 klasse- Giver( korrekt) 15.40.00 Integration - Bistår ledige med job eller uddannelse efter Integrationsloven (Korrek 28.18.04 Tilskud til pasning af egne børn - Behandling af ansøgning (Korrekt) 28.18.04 Privat børnepasning - Behandler ansøgning om tilskud (Korrekt) 28.12.00 Dagtilbudsplads til skolebørn - Behandler ansøgning (korrekt) 28.12.00 Dagtilbud - Behandler ansøgning dagtilbud til skolebørn (korrekt) 28.09.48 Økonomisk friplads - fornyelse, (Holbæk God) 28.09.48 Økonomisk friplads - Behandler ansøgning (korrekt) 28.09.48 Økonomisk friplads - behandler ansøgning (Hillerød praksis) 28.09.48 Økonomisk friplads - Behandler ansøgning (Hedensted - god) 28.09.00 Institution - Udmelder barn (Korrekt) 28.09.00 Dagtilbud til førskolebørn - Behandler ansøgning (Roskilde - god) 28.09.00 Dagtilbud til førskolebørn - Behandler ansøgning (Korrekt) 28.09.00 Dagtilbud til førskolebørn - Behandler ansøgning (Holbæk - god)
Domæneoverblik - Børn & Læring