Beskrivelse
Show/Hide
Disclaimer

- Arbejdsgangsbanken tilhører KL.

- Arbejdsgangsbanken er ikke blevet opdateret siden 2010, og KL kan derfor ikke garantere for, at processerne er lovmedholdelige.

- Processerne er organiseret efter overordnede kommunale arbejdsområder.

- Det er kun hovedprocesser som er listet. Hovedprocesser kan indeholde flere subprocesser. Subprocesser kan tilgås via hovedprocessen.

25.02.09 Ejendomsskat (korrekt) - Behandler anmodning om lån til betaling af Ejendomsskat (Korrekt) 23.09.04  Kørekort - Udsteder nyerhvervet (Korrekt) 23.09.04  Kørekort - udsteder generhvervet (Korrekt) 23.09.02  Pas - Behandler anmodning om (Korrekt) 23.05.12 Flytteanmendelse - Tilflytning fra udlandet - Behandler meddelelse om (Korrekt) 23.05.12 Flytteanmeldelse til folkeregistret - fraflytning til udlandet (Korrekt) 23.05.10 Flytteanmeldelse til folkeregisteret, indenlandsk (Vejen - god) 23.05.10 Flytteanmeldelse til folkeregisteret, indenlandsk (Skanderborg - god) 23.05.10 Flytteanmeldelse til folkeregisteret, indenlandsk (Randers - God) 23.05.10 Flytteanmeldelse til folkeregisteret, indenlandsk (korrekt) 23.05.10 Flytteanmeldelse til folkeregisteret, indenlandsk (Horsens - god) 23.05.10 Flytteanmeldelse til folkeregisteret, indenlandsk (Haderslev - god) 23.05.05 Navne - og adressebeskyttelse - Behandler ansøgning om (Korrekt) 23.01.02 Ægteskabserklæring - Behandler (Vejen - god) 23.01.02 Ægteskabserklæring - Behandler (Korrekt)
Domæneoverblik - Demokrati & Involvering