Beskrivelse
Show/Hide
Denne forretningsproces angår behandling af en sag om kontanthjælp.
Kontanthjælp er en ydelse, der kan søges af personer, der opfylder en række betingelser. Disse inkluderer, men er ikke er begrænset til, at personen skal være udsat for en 'social begivenhed', f. eks. arbejdsløshed, sygdom, samlivsophør, indkaldelse til aftjening af værnepligt, der medfører økonomisk trang, der ikke kan afhjælpes af andre ydelser.

For at søge om kontanthjælp skal en person først henvende sig i Jobcenter og melde sig ledig. Herefter kan hun henvende sig til Ydelsescentret for at søge kontanthjælp. Hun skal her redegøre for, at hun er berettiget til at modtage kontanthjælp.

Der skal bl.a. indgives information med redegørelse for den sociale begivenhed der er indtruffet samt redegørelse for egne og evt. ægtefælles økonomiske forhold (formue og indtægt) inkluderende dokumentation.

De informationer personen har oplyst vedr. indtægt, formue, og boligforhold valideres via eksterne systemer og ligger til grund for en afgørelse om hvorvidt personen kan få kontanthjælp og i givet fald hvilket beløb der kan tildeles.

Personen kan have ret til engangshjælp, hvis hun af forskellige årsager ikke har et forsørgelsesgrundlag frem til 1. udbetaling af kontanthjælp. For at være i stand til at bestemme det nøjagtige kontanthjælpsbeløb samt om engangshjælp er relevant, har kommunen muligvis behov for at indhente yderligere information.

Hvis personen er berettiget, bestilles en udbetaling af den beregnede kontanthjælpsydelse fra kommunens Ydelsessystem som en løbende ydelse samt eventuelt en engangsydelse.

En række hændelser kan få betydning for det løbende udbetalingsforløb. Disse kan inkludere ændringer omkring den sociale begivenhed der ligger til grund (fx at modtageren kommer i arbejde), ændringer i personlige forhold (fx ændringer i ægteskabelig status), ændringer i økonomiske forhold, eller sanktioner i fht. rådighed (udeblivelser).
Afslut sag Sag lukket 32.24.04-del Udbetal og følg op, Behandling af forsørgelsesydelse, Kontanthjælp - Subproces (KY-Pro Træf afgørelse 32.24.04-del Beregn ydelse, Behandling af forsørgelsesydelse, Kontanthjælp - Subproces (KY-Projekte 32.24.04-del Oplys sag, Behandling af forsørgelsesydelse, Kontanthjælp - Subproces (KY-Projektet) Opret sag Modtag ansøgning Person ansøger om kontanthjælp
32.24.04. Behandling af forsørgelsesydelser, Kontanthjælp - Hovedproces (KY-Projektet)