Beskrivelse
Show/Hide
Disclaimer

- Arbejdsgangsbanken tilhører KL.

- Arbejdsgangsbanken er ikke blevet opdateret siden 2010, og KL kan derfor ikke garantere for, at processerne er lovmedholdelige.

- Processerne er organiseret efter overordnede kommunale arbejdsområder.

- Det er kun hovedprocesser som er listet. Hovedprocesser kan indeholde flere subprocesser. Subprocesser kan tilgås via hovedprocessen.
32.42.08 Behandler anmodning om begravelseshjælp (Haderslev - Praksis) 29.27.00 Genoptræning - Bevilling af kørsel til (Vejen) 29.27.00 Fribefordring - Kontrol af (Vejen) 29.27.00 Behandler anmodning om befordring i forbindelse med vederlagsfri sygehusbehandling (korrekt) 29.27.00 Befordringsgodtgørelse i sundhedsektoren - behandler anmodning (korrekt) 29.03.16 Sygesikring til grænsegængere - Behandler opfølgning (Haderslev)(God) 29.03.16 Sygesikring til grænsegængere - Behandler ansøgning (Haderslev - god) 29.03.08 Særligt sundhedskort - Behandler anmodning (Korrekt) 29.03.04 Sundhedskort - Behandler anmodning (Vejen God) 29.03.04 Sundhedskort - Behandler anmodning (Skanderborg God) 29.03.04 Sundhedskort - Behandler anmodning (Randers God) 29.03.04 Sundhedskort - Behandler anmodning (Korrekt) 29.03.04 Sundhedskort - Behandler anmodning (Hillerød God) 29.03.00 Rejsesygesikringskort - Behandler anmodning (Korrekt) 29.03.00 Refusion af tilskud til ydelser i et andet EU/EØS land - Behandler ansøgning (Vejen - god) 29.03.00 Refusion af tilskud til ydelser i et andet EU/EØS land - Indhenter kommunens udlæg (Vejen - god) 27.69.00 Sundhed og Familie - Mellemkommunal refusion (Hillerød God) 27.51.04 Misbrug - Varetager ansøgning og behandling (Herlev - god) K03 Social ankesag - Principsager - Behandler ankestyrelsens afgørelse (Korrekt) K03 Social ankesag - Behandler ankesag over børne og ungeudvalgets afgørelse (Korrekt) 32.45.10 Socialt bedrageri - sygedagpenge (Hillerød god) 32.45.04 Socialt bedrageri - økonomisk friplads (Hillerød god) 32.45.04 Socialt bedrageri - pension (Hillerød - god) 32.45.04 Socialt bedrageri - kontrolgruppen (Hillerød god) 32.45.04 Socialt bedrageri - kontanthjælp (Hillerød - god) 32.45.00 Socialt bedrageri - folkeregister (Hillerød god) 32.45.00 Socialt bedrageri - børnetilskud, (Hillerød god) 32.45.00 Socialt bedrageri - boligsikring (Hillerød god) 32.42.16. Behandling af klagesag, generel for alle ydelser - Hovedproces (KY-Projektet) 32.42.08 Behandler anmodning om begravelseshjælp (Haderslev - Praksis) 32.42.08 Begravelseshjælp - Behandler ansøgning (Korrekt) 32.30.08 Sygedagpengeudbetaling - Kerteminde (god) 32.30.08 Barselsdagpenge - Behandler ansøgning (korrekt) 32.30.04 Sygedagpenge - Behandler ansøgning (Korrekt) 32.30.00 Sygedagpenge - Statsrefusion (God) 32.27.05. Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelsebidrag - Hovedproces (KY-Projektet) 32.27.05. Behandling af fleksydelsesudbetaling - Hovedproces (KY-Projektet) 32.27.05 Fleksydelse - udbetaling - (Hedensted - praksis) 32.24.12. Behandling af forsørgelsesydelse, Ledighedsydelse - Hovedproces (KY-Projektet) 32.24.12 Statsrefusion - Beskæftigelse - Forsikrede ledige 32.24.08. Behandling af forsørgelsesydelse, Revalideringsydelse - Hovedproces (KY-Projektet) 32.24.04. Behandling af forsørgelsesydelser, Kontanthjælp - Hovedproces (KY-Projektet) 32.24.04 Kontanthjælp - Sanktionering af ( Hillerød God) 32.24.04 Kontanthjælp - Korrekt kontering (Hillerød God) 32.24.04 Kontanthjælp - Behandler ansøgning (Korrekt) 32.24.04 Kontanthjælp - Behandler ansøgning - (Holbæk - God) 32.21.32. Administration af person, Beskæftigelsesområdet, Pensionsområdet - Hovedproces (KY-Projektet) 32.21.12. Udbetaling af andre ydelser (merudgifter) - Hovedproces (KY-Projektet) 32.21.12. Behandling af enkeltydelser på beskæftigelsesområdet - Hovedproces (KY-Projektet) 32.21.12 Enkeltydelser - behandler ansøgning (Hedensted - praksis) 32.21.12 Enkeltydelser - Ansøgning om (Vejen) 32.21.12 Enkeltydelser - behandler ansøgning ifm huslejerestance (Holbæk God) 32.18.12 Tabt arbejdsfortjeneste - Behandler ansøgning (Korrekt) 32.18.12 Statsrefusion - Særlige Børn & Unge - Dækning af tabt arbejdsfortjeneste 32.18.08 Merudgifter efter servicelovens §100 - foretager opfølgning (korrekt) 32.18.08 Merudgifter efter Servicelovens §100 - behandler ansøgning (korrekt) 32.18.08 Funktionsevnebeskrivelse - udarbejder (korrekt) 32.18.04 Merudgifter efter Servicelovens §41 - Behandler ansøgning (Korrekt) 32.15.04 Børnebidrag - Behandler ansøgning (Korrekt) 32.15.04 Børnebidrag - Behandler ansøgning (Hedensted - god) 32.12.00 Beløbsmodtager af børnefamilieydelse - Behandler ansøgning om ændring (Korrekt) 32.10.64 Børnetilskud til forældre under uddannelse - behandler ansøgning (Korrekt) 32.10.60 Adoptionstilskud - Behandler ansøgning om (Korrekt) 32.10.00 Ordinært og extraordinært børnetilskud - Behandler ansøgning (Skanderborg - god) 32.10.00 Ordinært og extraordinært børnetilskud - Behandler ansøgning (Korrekt) 32.10.00 Ordinært og extraordinært børnetilskud - Behandler ansøgning (Glostrup - god) 32.06.16 Beboerindskudslån - Behandler ansøgning (Skanderborg - god) 32.06.16 Beboerindskudslån - Behandler ansøgning (Korrekt) 32.06.16 Beboerindskudslån - Behandler ansøgning (Holbæk - god) 32.06.00 Boligstøtte - Mellemkommunalrefusion (Hillerød God) 32.06.00 Boligstøtte - Behandler ansøgning (Vejen - god) 32.06.00 Boligstøtte - Behandler ansøgning (korrekt) 32.06.00 Boligstøtte - Behandler ansøgning (Horsens - god) 32.06.00 Boligstøtte - Behandler ansøgning (Holbæk - god) 32.03.16 Helbredstillæg - Behandler ansøgning (Korrekt) 32.03.16 Førtidspension - tildeler (Korrekt) 32.03.12 Udvidet helbredstillæg - behandler ansøgning (Korrekt) 32.03.12 Udvidet helbredstillæg - Ansøger om Briller (Haderslev - god) 32.03.12 Personligt tillæg - Behandler ansøgning (korrekt) 32.03.10 Varmetillæg - Behandler ansøgning (Korrekt) 32.03.04 Folkepension - Behandler ansøgning (Korrekt) 32.00.00 Kontantydelse - Kontrollerer for bopæl- og opholdskommune (korrekt) 32.00.00 Kontanthjælp – Statsrefusion (korrekt) 32.00.00 Kontanthjælp - Korrekt kontering– Statsrefusion - Hillerød (God) 29.27.00 Befordringsgodtgørelse til pensionister - behandler ansøgning - Skanderborg (god) 29.18.00 Hjemmesygepleje - tildeler (korrekt) 29.03.04 Sundhedskort - Behandler anmodning (Vejen God) 29.03.04 Sundhedskort - Behandler anmodning (Skanderborg God) 29.03.04 Sundhedskort - Behandler anmodning (Randers God) 29.03.04 Sundhedskort - Behandler anmodning (Korrekt) 29.03.04 Sundhedskort - Behandler anmodning (Hillerød God) 29.03.00 Rejsesygesikringskort - Behandler anmodning (Korrekt) 29.03.00 Refusion af tilskud til ydelser i et andet EU/EØS land - Behandler ansøgning (Vejen - god) 29.03.00 Refusion af tilskud til ydelser i et andet EU/EØS land - Indhenter kommunens udlæg (Vejen - god) 27.69.16. Mellemkommunal refusion - Hovedproces (KY-Projektet) 27.69.00 Sundhed og Familie - Mellemkommunal refusion (Hillerød God) 27.69.00 Mellemkommunal refusion på Hjælpemidler - Hillerød (GOD) 27.60.04 Kropsbårne hjælpemidler - tildeling (korrekt) 27.57.00 Bo- og dagtilbud - henvisning og tildeling (korrekt) 27.51.04 Misbrugsbehandling til voksne - giver tilbud (korrekt) 27.48.04 Ledsageordning efter Serviceloven §97 - behandler ansøgning (korrekt) 27.42.08 Plejebolig og beskyttede boliger - tildeling (korrekt) 27.39.20 Borgerstyret personlig assistance - tildeling og beregning (korrekt) 27.36.16 Genoptræning / vedligeholdelsestræning - tildeler (korrekt) 27.36.04 Personlig og praktisk pleje - behandler ansøgning (korrekt) 27.36.04 Personlig og praktisk hjælp leverance - tilstandsskift (god) 27.36.04 Personlig og praktisk hjælp - Anvendte BPMN Symboler (FSIII) 27.35.04 Besøg hos borger - Forebygger forgæves besøg (Egedal - god) 27.27.00 Særlig støtte til børn og unge - Visiterer og iværksætter indsats (Korrekt) 27.27.00 Særlig støtte til børn og unge - Indsats - træffer afgørelse på et lukket møde (Korrekt) 27.27.00 Særlig støtte til børn og unge - Børne- og Ungeudvalget - Træffer afgørelse (Korrekt) 27.24.45 Særlig støtte til børn og unge - mellemkommunal underretning (korrekt) 27.24.45 Særlig støtte til børn og unge - Behandler underretning el. henvendelse (Korrekt) 27.24.36 Særlig støtte til børn og unge - Samvær og kontakt - Træffer afgørelse (Korrekt) 27.24.30 Særlig støtte til børn og unge - Lægebehandling uden samtykke - Træffer afgørelse (Korrekt) 27.24.27 Specialskoletilbud med anbringelse (Hillerød - GOD) 27.24.24 Særlig støtte til børn og unge - Forældre/ungepålæg - giver (Korrekt) 27.24.24 Særlig støtte til børn og unge - Genvurderer forældre/ungepålæg (korrekt) 27.24.09 Særlig støtte til børne og unge - Yder økonomisk støtte (korrekt) 27.24.06 Særlig støtte til børn og unge - Handleplan - udarbejder (Korrekt) 27.24.06 Særlig støtte til børn og unge - Handleplan - reviderer (Korrekt) 27.24.03 Særlig støtte til børn og unge - §50 Undersøgelse - Foretager (Korrekt) 27.24.03 §50-undersøgelse (Vejen) 27.24.00 Særlig støtte til børn og unge - overordnet proces (Korrekt) 27.24.00 Særlig støtte til børn og unge - Indhenter oplysninger i det tidligere eller forebyggende arbejde (korrekt) 27.24.00 Særlig støtte til børn & Unge - Statsrefusion - Dækning af merudgifter 27.24.00 Overleverer/samarbejder om sager (17.-18. år) - Bornholm (god) 27.21.16 Aflastning - bevilling (Hillerød - GOD) 27.12.16 Særlig støtte til børn og unge - Opfølgning på indsats (Korrekt) 27.12.12 Handleplan efter Servicelovens §141 - udarbejder (Korrekt) 27.12.04 Rådgiver borger om sociale problemer (Korrekt) 27.00.00 Særligt dyre enkelt sager (Hillerød God) 27.00.00 Særlig dyre enkeltsager - Statsrefusion (korrekt) 27.00.00 Social klagesag - Genvurderer sag (Korrekt) 27.00.00 Opretter sag - Voksen handicappede (korrekt) 27.00.00 FSIII Leveringsforløb - Hovedproces (To-Be) 25.10.05 Bil, bolig og indretning efter Serviceloven - tildeling (Korrekt) 17.03.00 Sikrer overgang fra barn til voksen for specialklasseelever - Bornholm (god) 15.17.06 Sygedagpengeopfølgning (Århus - god) 15.17.06 Sygedagpengeopfølgning - Foretager hurtig opfølgning (God) 15.17.06 Sygedagpengeopfølgning - Foretager (Ringsted - god) 15.17.06 Sygedagpengeopfølgning - Foretager (Rebild - god) 15.17.06 Sygedagpengeopfølgning - Foretager (Haderslev - god)
Domæneoverblik - Social & Sundhed