Beskrivelse
Show/Hide
Disclaimer

- Arbejdsgangsbanken tilhører KL.

- Arbejdsgangsbanken er ikke blevet opdateret siden 2010, og KL kan derfor ikke garantere for, at processerne er lovmedholdelige.

- Processerne er organiseret efter overordnede kommunale arbejdsområder.

- Det er kun hovedprocesser som er listet. Hovedprocesser kan indeholde flere subprocesser. Subprocesser kan tilgås via hovedprocessen.
Tværgående Tvangsindgreb - Underretter part (Korrekt) Tværgående Tvangsindgreb - Gennemfører (Korrekt) Tværgående Gør det rigtigt første gang - automatisk validering (god) Tværgående - Tvangsindgreb - Beslutning om anvendelse (Korrekt) K04 Høring - foretager (god) G01 Oplyser sag - generisk mønster (god) G01 Meddeler afgørelse mundtligt G01 Indhente oplysninger i ansøgningssager om rent private forhold (korrekt) G01 Henvendelse - Giver vejledning og bistand (Korrekt) G01 Gør det rigtigt første gang - vejledninger (god) G01 Gør det rigtigt første gang - vejledning ifm aflevering af ansøgning (god) G01 Afgørelse efter forvaltningsloven  - træffer (korrekt) A53 Aktindsigt - Behandler offentlighedens begæring (Korrekt) A53 Aktindsigt - Behandler begæring fra part (Korrekt) 27.69.24 Samtykke efter retssikkerhedsloven - indhenter (Korrekt) 27.69.24 Indhenter økonomiske oplysninger i sag dækket af Retssikkerhedsloven (korrekt) 27.69.24 Indhente oplysninger i sag dækket af Retssikkerhedsloven (korrekt) 09.00.00 Aktindsigt i miljøoplysninger - Anmoder om (korrekt) 00.07.08 Videregiver personoplysninger efter persondataloven (korrekt) 00.07.08 Videregiver personoplysninger  - efter retsikkerhedsloven (korrekt) 00.07.08 Videregiver helbredsoplysninger i forbindelse med behandling af patienter (korrekt) 00.07.08 Videregiver fortrolige oplysninger efter forvaltningslovens §28 (korrekt) 00.07.04 Partshøring efter forvaltningsloven - Vurderer pligt til (korrekt) 00.07.04 Partshøring efter forvaltningsloven - foretager (korrekt) 00.07.04 Foretager partshøring efter forvaltningsloven (korrekt) 00.07.02 Parters repræsentation - Godkender (Korrekt) 00.07.02 Partens udtaleret - behandler begæring (Korrekt)
Domæneoverblik - Tværgående & Generisk