Arbejdsgangsbanken

Tværgående' indeholder de generiske processer, hvilket vil sige de processer, som kan bruges på tværs af alle domæner f.eks. 'Opret sag' og 'Foretag høring'.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT ARBEJDSGANGSBANKEN IKKE ER OPDATERET SIDEN 2010

KLF-online er sitet for KL's forretningsviden, hvor du finde processer, som afspejler dele af den kommunale forretning.

KLF-online bliver løbende opdateret ift. loven.

KLF-online klik her.

Automatisering af manuelle processer

KL har samlet aktuelle initiativer og leverancer fra automatiseringsprojekter i regi af Styrings- og Effektiviseringsprogrammet, Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet (MEP) samt informationer om KL's netværk for RPA og automatiserings - se

 her

Den fælleskommunale rammearkitektur er de fælles rammer, vi sætter op for alle, der skal arbejde med kommunale processer og kommunal it.

Læs om rammearkitekturen her

Arbejdsgang

Hver gang kommunen leverer en af sine 1000 ydelser,er det et resultat af et spor af aktiviteter.

En arbejdsgang er en given samling aktiviteter, der starter med et input/ordre/spørgsmål/henvendelse og slutter med et output/afgørelse/leverance/ydelse

De enkelte aktiviteter giver et output, som behandles i næste aktivitet.

Fx sagsbehandling af - 'Søge institutionsplads til skolebørn', 'dagsordenproduktion', 'sagsbehandling af enkeltydelsesansøgninger' etc.Arbejdsgangsbanken behandler kun personoplysninger om KL's egne medarbejdere.

Siden anvender ikke cookies.