Forside

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT ARBEJDSGANGSBANKEN IKKE ER OPDATERET SIDEN 2010

Kommunerne kontakter jævnligt KL med ønske om at få adgang til at se processerne i Arbejdsgangsbanken, ofte foranlediget af automatiseringstiltag. Det har hidtil krævet en manuel proces. Som noget nyt er processamlingen derfor nu tilgængelige på nettet igen.

Arbejdsgangsbanken indeholder procesdiagrammer for alle de kommunale kerneopgaver, KL, KOMBIT og flere kommuner indsamlede fra 2007-2010. I alt er der ca. 900 arbejdsgange opdelt i hoved- og del/subprocesser.

Arbejdsgangsbanksprojektet kørte frem til 2010. Indholdet er ikke blevet opdateret efter projektets ophør og bliver det heller ikke fremover. Da der er tale om kerneopgaver har arbejdsgangene fortsat værdi, selvom om lovgivning og it-understøttelse har ændret sig.

  

Hvad er en arbejdsgang?
En arbejdsgang er et forløb, som består af en serie aktiviteter. I kommunal sammenhæng vil en ansøgningssag/enkeltsag typiske starte med en ansøgning og slutte med af afgørelse og eventuelt effektuering af en ydelse. Det fleste arbejdsgange i Arbejdsgangsbanken er den sagstype.

 

Sådan finder du den arbejdsgang du leder efter

Med 900 arbejdsgange er der brug for et system til at finde vej. Arbejdsgangene er derfor inddelt efter en opdelt struktur for kommunale opgavetyper, også kaldet domænemodellen.

Denne side er under opbygning

Miljø-1x1
Demokrati-1x1
adm-1x1
Tværgående-1x1

Domænet "Tværgående" indeholder dels arbejdsgange, der kun opstår som en del af en anden arbejdsgang. Den kan fx være "Tværgående - Tvangsindgreb - Beslutning om anvendelse (Korrekt)". Dels generiske arbejdsgange som fx "G01 Oplyser sag - generisk mønster (god)", som kan bruges som skellet eller mønster til at udarbejde konkrete arbejdsgange inden for ansøgnings/enkeltsager.

Brug af Arbejdsgangsbanken

  • Da der er tale om kerneopgaver har arbejdsgangene fortsat værdi, selvom om lovgivning og it-understøttelse har ændret sig.

  • Ved brugen skal man være opmærksom på, at man selv er ansvarlig for at verificere om arbejdsgangen stadig er korrekt og overholder den aktuelle lovgivning.

  • Processerne indeholder links til retsinformation.dk, hvor man kan se om lovgivningen stadig er gældende, og se hvad den aktuelle lovgivning er.

  • Arbejdsgangene kan bruges som et tidsbesparende forlæg for kortlægning, udvikling og optimering af arbejdsgange, som alle er væsentlige elementer i digital transformation.

  • I forbindelse med RPA/ robotautomatisering kan arbejdsgangene bruges som inspiration, og til at få et billede af kompleksiteten og regelgrundlaget for de enkelte kommunale opgaver.Arbejdsgangsbanken behandler kun personoplysninger om KL's egne medarbejdere.

Siden anvender ikke cookies.