Om

UDDANNELSE

KL tilbyder løbende uddannelse i KLAR-metoden (Kommunernes Lean og Arbejdsgangsanalyse). 

Vi uddanner proceskonsulenter og proceskonsulenter 'light'.

Kurserne er af 1, 2 eller 5 dages varighed.

Læs om kurserne her

KONSULENTBISTAND

Vi skræddersyr meget gerne et forløb til kommuner, som ønsker at komme igang med at arbejde med arbejdsgangsanalyser i forbindelse med kulturelle eller organisatorisk omlægning, digitalisering eller blot et mindre projekt, som har for øje at optimere enkelte arbejdsgange.

Kontakt Jan Struwe Poulsen JTP@kl.dk og hør nærmere.

Vær opmærksom på at arbejdsgangene ikke er opdateret siden 2010

OM ARBEJDSGANGSBANKEN

 

KL har i årene 2007-2010 opbygget Arbejdsgangsbanken i samarbejde med KOMBIT og kommunerne.

Arbejdsgangsbanken indeholder ca.900 arbejdsgange opdelt i hoved- og under/subprocesser, som er sorteret efter domænemodellen. Ved klik på et område i oversigten på forsiden, vises hovedprocesserne. Underprocesserne kan ses ved at klikke på de aktiviteter i hovedprocessen, som er nedbrudt til en subproces.


Arbejdsgangene er forsynet med lovreferencer på processen og udvalgte aktiviteter. Disse lovreferencer linker til Retsinformation - her kan man se, om lovgivningen stadig er gældende.


Samtidig med at KL og KOMBIT opbyggede Arbejdsgangsbanken uddannede KL mange 

kommunale medarbejdere i KLAR-metoden. 

Læs om KLAR-metoden her.

 

Resultatet med dette udviklingsprojekt var en 'hær' af KLAR-konsulenter, som dannede netværk og var fundamentet i opbygning af en arbejdsgangsbank med et vist volume, som er et redskab for kommunernes arbejde med effektivisering og kvalitetsudvikling i projekter med fokus på digitalisering eller intern organisationsudvikling.

 

'Kan de 'gamle' arbejdsgange bruges?' - kan man spørge sig selv, og svaret er - det kan de, fordi:

  • ikke alle processer er hængt op på forældet lovgivning i og med at lovgivningen ikke har ændret sig.
  • I de processer, hvor ændret lovgivning har indlydelse på processen, kan de 'gamle' processer bruges som inspiration til nye lovmedholdelige processer.

 

Arbejdsgangsbanken indeholder tre slags arbejdsgange og arbejdsgangenes titler viser hvilken type arbejdsgang, der er tale om .  • de korrekte - som er de processer og aktiviteter, der som minimum skal udføres, for at sikre at lovgivningen bliver overholdt
  • de gode - som er arbejdsgange udviklet i en kommuner, med afsæt i en korrekt arbejdsgang, og som er den kommunes bud på en optimeret proces.
  • dem uden 'efternavn' eller med 'projektnavn' f.eks.KY-projektet - er arbejdsgange som både er korrekte og gode, som er udviklet i andre projekter.  

Arbejdsgangsbanken behandler kun personoplysninger om KL's egne medarbejdere.

Siden anvender ikke cookies.