Om

Vær opmærksom på at arbejdsgangene ikke er opdateret siden 2010

OM ARBEJDSGANGSBANKEN

 

KL opbyggede i årene 2007-2010 Arbejdsgangsbanken i samarbejde med kommunerne og det daværende Kommune Holding og senere KOMBIT.

Arbejdsgangsbanken indeholder ca. 900 arbejdsgange. På forsiden kan man klikke på forskellige kommunale fagområder for at finde frem til en konkret arbejdsgang.  

 

Samtidig med at KL og KOMBIT opbyggede Arbejdsgangsbanken, uddannede KL mange kommunale medarbejdere i

KLAR-metoden. KLAR-konsulenterne var drivkraft i at levere indhold til Arbejdsgangsbanken, som blev kortlagt ude i kom-munerne.

Læs om KLAR-metoden her.

Læs om Hvordan anvender man Arbejdsgangsbanken her.

Læs om Arbejdsgangsbanken - Få overblik over jeres processer her.

 

Arbejdsgangsbanken indeholder tre forskellige typer af arbejdsgange. Arbejdsgangens titel viser, hvilken type arbejdsgang, der er tale om.


07.00.08 Affaldstransporter - Håndterer (korrekt)

07.00.10 Affaldsgebyrer - Klage over (Hillerød God)

32.24.04. Behandling af forsørgelsesydelser, Kontanthjælp - Hovedproces (KY-Projektet)

 

  • de korrekte - som er de processer og aktiviteter, der som minimum skal udføres, for at sikre at lovgivningen bliver overholdt.
  • de gode - som er arbejdsgange udviklet i en kommuner, med afsæt i en korrekt arbejdsgang, og som er den kommunes bud på en optimeret proces.
  • dem uden 'efternavn' eller med 'projektnavn' f.eks.KY-projektet - er arbejdsgange som både er korrekte og gode, som er udviklet i andre projekter.  

Navngivning  og nummerering af arbejdsgangene med KL Emnesystematik (KLE)
I forbindelse med den nye adgang til Arbejdsgangsbanken er indholdet blevet navngivet med de gældende betegnelser fra KLs Emnesystematik – se mere om KLE-klassifikationen her.

I nogle tilfælde har arbejdsgangen ikke et selvstændigt KLE-nummer. Det sker typisk, hvis arbejdsgangen, kun forekommer som en del af en anden arbejdsgang. Det kan fx være "Tvangsindgreb" eller "Høring", som er arbejdsgange, der kun opstår i forbindelse med en eksisterende sag. Den type arbejdsgange er navngivet med en facet, som er en specificering af KLE-nummereringen, eller som "Tværgående" hvis arbejdsgangen ikke har en facet.Arbejdsgangsbanken behandler kun personoplysninger om KL's egne medarbejdere.

Siden anvender ikke cookies.

Brug af Arbejdsgangsbanken

Med arbejdsgangsbanken.dk ønsker KL at understøtte landets 98 kommuner i deres arbejde for at forbedre og effektivisere kommunens processer.


Arbejdsgangene stilles derfor frit til rådighed for kommunerne og deres samarbejdspartnere.

Ophavsret©

Ophavsretten til processerne på arbejdsgangsbanken.dk tilhører KL. Processerne på arbejdsgangsbanken.dk må frit bruges af kommunerne og deres samarbejdspartnere med behørig kildeangivelse.


Processerne må kun gøres til genstand for kommerciel udnyttelse i forbindelse med opgave bestilt af en eller flere kommuner. Til brug i undervisningsøjemed skal indgås særskilt aftale med KL.

Ansvarsfraskrivelse

Processerne på arbejdsgangsbanken.dk er produceret i perioden 2007-2010 og er ikke opdateret siden. KL påtager sig ikke retsligt ansvar for om processerne og referencer til retskilder stadig er gældende.


I det omfang, der linkes til andre hjemmesider, er KL ikke ansvarlig for indholdet af disse sider.