Metoder

KLAR (Kommunernes Lean og Arbejdsgangsanalyse)

KL har udviklet KLAR-metoden, et metoderammeværk til kommunerne, som indeholder værktøjer og koncepter fra lean og arbejdsgangsanalyser. KLAR-metoden kan understøtte arbejdet med større og mindre projekter, hvor fokus er tilrettelæggelse af kommunes opgaver f.eks. ved implementering af nye it-systemer, organisationsændringer eller optimering af driften.

KLAR-drejebogen finder du

her


BPMN til dokumentation af arbejdsgange

Arbejdsgangsbanken bruger BPMN, Business Process Model and Notation, til dokumentation af arbejdsgange. BPMN er er en international standard for procesdokumentation. KL og KOMBIT bruger BPMN efter fælles retningslinjer, bl.a. til KL Forretningsviden (KLF), som er uddybet i denne metodehåndbog her

Den fælleskommunale rammearkitektur

Den fælleskommunale rammearkitektur er de fælles rammer, vi sætter op for alle, der skal arbejde med kommunale processer og kommunal it. Det er populært sagt den spillebane og de spilleregler, der vil gælde for it til kommunerne fremover. Rammearkitekturen etableres som et fælles regelsæt for, at kommunerne kan opnå bedre, billigere, sammenhængende og forandringsrobuste it-systemer, leveret af et bredt udsnit af leverandører.

Rammearkitekturen skitserer den logiske løsning af kommunens hovedopgaver via forretningsprocesser der består af oplysninger og procestrin fra de enkelte byggeblokke.

Du finder flere beskrivelser, produkter, byggeblokke mv. i den fælleskommunale rammearkitektur

her

KLAR-kurser

KL udbyder løbende kurser i KLAR-metoden som bliver annonceret på KL's hjemmeside.

Vi skræddersyr også meget gerne et forløb til kommuner, som ønsker selv at afholde kurset eller som ønsker hjælp til at komme igang med at arbejde med arbejdsgangsanalyser. Det kan være i forbindelse med kulturelle eller organisatorisk omlægning, digitalisering eller blot et mindre projekt, som har for øje at optimere enkelte arbejdsgange.

Kontakt Jan Struwe Poulsen JTP@kl.dk og hør nærmere.

METODER 


Arbejdsgangsbankens processer er dokumenteret i den internationale standard BPMN, og de gode arbejdsgange er resultatet af kommunernes arbejde med KLAR-metoden.

Den fælleskommunale rammearkitektur, som processer er en del af, er de fælles rammer, vi sætter op for alle, der skal arbejde med kommunale processer og kommunal it.Arbejdsgangsbanken behandler kun personoplysninger om KL's egne medarbejdere.

Siden anvender ikke cookies.