Metoder

METODER 


Arbejdsgangsbankens processer er dokumenteret i den internationale standard BPMN, og de gode arbejdsgange er resultatet af kommunernes arbejde med KLAR-metoden.

Den fælleskommunale rammearkitektur, som processer er en del af, er de fælles rammer, vi sætter op for alle, der skal arbejde med kommunale processer og kommunal it.

Arbejdsgangsbanken valgte BPMN, Buisiness Process Model and Notation, til at dokumentere arbejdsgange i. BPMN er valgt, fordi det er en international standard for procesdokumentation. Endvidere bruges BPMN af KOMBIT efter fælles retningslinjer. Den fælles procesmetodehåndbog for KOMBIT og KL her

Den fælleskommunale rammearkitektur er de fælles rammer, vi sætter op for alle, der skal arbejde med kommunale processer og kommunal it. Det er populært sagt den spillebane og de spilleregler, der vil gælde for it til kommunerne fremover. Rammearkitekturen etableres som et fælles regelsæt for, at kommunerne kan opnå bedre, billigere, sammenhængende og forandringsrobuste it-systemer, leveret af et bredt udsnit af leverandører.

Rammearkitekturen skitserer den logiske løsning af kommunens hovedopgaver via forretningsprocesser der består af oplysninger og procestrin fra de enkelte byggeblokke.

Derudover vil vi i wiki'en forsøge at samle de fysiske løsninger der understøtter rammearkitekturen - dette er både centralt løsninger, og løsninger der er udviklet lokalt i kommunerne.

Oplysninger om rammearkitekturen finder du her

KL har udviklet KLAR-metoden, et metoderammeværk udviklet til kommunerne, som indeholder værktøjer og koncepter fra lean og arbejdsgangsanalyser.

KLAR-metoden kan understøtte arbejdet med større og mindre projekter, hvor fokus er tilrettelæggelse af kommunes opgaver f.eks. ved implementering af nye it-systemer, organisationsændringer eller optimering af driften.

KLAR-drejebogen finder du her

Domænemodellen

Domænemodellen er en grafisk repræsentation og struktur til at nedbryde den kommunale forretning. En struktur som visualiserer et overblik over de kommunale kerneopgaver. 

Der er overordnet 7 kategorier, som igen er nedbrudt i 2-3 underkategorier.
Kategorien 'Tværgående' dækker over de generiske processer, som er processer, der kan bruges som subprocesser i alle de andre kategorier. F.eks. 'Oplys sag' og 'Foretag høring'.

UDDANNELSE

KL tilbyder løbende uddannlese i KLAR-metoden (Kommunernes Lean og Arbejdsgangsanalyse). 

Vi uddanner proceskonsulenter og proceskonsulenter 'light'.

Kurserne er af 1, 2 eller 5 dages varighed.

Læs om kurserne her

KONSULENTBISTAND

Vi skræddersyr meget gerne et forløb til kommuner, som ønsker at komme igang med at arbejde med arbejdsgangsanalyser i forbindelse med kulturelle eller organisatorisk omlægning, digitalisering eller blot et mindre projekt, som har for øje at optimere enkelte arbejdsgange.

Kontakt Jan Struwe Poulsen JTP@kl.dk og hør nærmere.

SERVICEDESIGN

Servicedesign er en brugercentreret disciplin, der med strategiske og praktiske metoder sikrer, at man altid husker borgerens perspektiv, når man udvikler arbejdsgange, hvor brugeren er involveret.

KL har udviklet metoder til servicedesign. Læs om dem herArbejdsgangsbanken behandler kun personoplysninger om KL's egne medarbejdere.

Siden anvender ikke cookies.